Urodziłem się w zeszłym wieku i od samego początku chciałem zapanować nad żywiołami i materią. Ziemia, woda, powietrze, ogień - wszystko to trzeba połączyć by powstał ceramiczny efekt. Czasami zaskakujący i niespodziewany, ale z każdym rokiem pracy coraz bardziej przewidywalny. Wciąż się rozwijam i uczę. Wciąż ponawiam walkę o to by głowa, ręce i materia stały się jednością, ale kiedy tak się dzieje satysfakcji i radości nie da się z niczym porównać.
Chemik, eksperymentator, ceramik, członek Związku Ceramików Polskich
_________________________________

I was born in the previous century and from the very beginning I wanted to reign over the elements and the matter. Earth, water, air, fire – all you need to mix to obtain ceramic result. Sometimes it is surprising and unexpected, but as the years pass the effect is more and more predictable. I keep on learning and evolving. I keep on fighting to achieve the stage when my head, hands and the matter become one. And when it happens, my satisfaction and joy cannot be compared to anything else.


Chemist, experimenter, ceramics, a member of the Polish Ceramists Association